ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത :മലക്കം മറിഞ്ഞു എ വിജയരാഘവൻ


കോഴിക്കോട്: ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയതയെന്നും അതിനെ ചെറുക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയുള്ള എ. വിജയരാഘവൻ. എൽ.ഡി.എഫ് വികസന മുന്നേറ്റ യാത്രക്ക് മുക്കത്ത് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഒരു വർഗീയതക്ക് മറ്റൊരു വർഗീയത കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമോ. ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുമോ. അത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കലല്ലേ. ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയത ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയല്ലേ. അതിനെ ചെറുക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണ്ടേ' -എ. വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ വര്‍ഗീയതയാണ് കൂടുതല്‍ അപകടകരം എന്ന് പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയതയാണ് ഏ‌റ്റവും അപകടകരം. അധികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം അതിനുണ്ടെന്നും തന്റെ പ്രസംഗം മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ ദുര്‍വ്യഖ്യാനം ചെയ്‌തുവെന്നും വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു.