ബിജെപി -സിപിഐഎം അവിശുദ്ധ കൂട്ട്കെട്ട്:യു ഡിഎഫ് പ്രകടനവും, വിശദീകരണ യോഗവും നടത്തി.കുമ്പള:കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന സ്ഥിരംസമിതി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാക്കിയ ബിജെപി- സിപിഐഎം അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം കുമ്പളയിൽ പ്രകടനവും, വിശദീകരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ    ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ യുഡിഎഫ്  നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു.
keyword:cpm,bjp,issue