കെഎസ്ആർടിസിയിലെ അംഗീകൃത യൂണിയൻ: വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു


കാസറഗോഡ്. കെ എസ് ആർടിസിയിലെ  അംഗീകൃത യൂണിയനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള റഫറണ്ടം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കാസർഗോഡ് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്നു  വരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മറ്റന്നാൾ ഫലം അറിയാനാകും.

വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞതാണ്  വോട്ടെടുപ്പ്. ഐ എൻ ടി യു സി  നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടി ഡി എഫ്, സി ഐ ടി യു, ബി എം എസ്, എ ഐ ടി യു സി തുടങ്ങിയ യൂണിയനുകൾ തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ തൊഴിലാ ളികൾക്കാണ് വോട്ടവകാശം. കെഎസ്ആർടിസി ബസ്റ്റാൻഡ് യൂണിയനുകൾ പൂർണ്ണമായും അലങ്കരിച്ചാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.


kasaragod, ksrtc, voting,