ബംബ്രാണയിലെ അന്തു ഹാജി മൂവ്വം മരണപ്പെട്ടു


ബംബ്രാണ : ബംബ്രാണ ജുമാ മസ്ജിദിനടുത്ത് താമസക്കാരനായ അന്തു ഹാജി  മൂവ്വം (98) മരണപ്പെട്ടു. ഭാര്യ ബീഫാത്തിമ, മക്കൾ : മുഹമ്മദ്, മൂസ, അബ്ബാസ്, ലത്തീഫ്, ആസ്യമ്മ, മൈമൂന,