ചന്ദ്രഗിരി പുഴയിൽ യുവാവ് ചാടി; പോലീസും ഫയർ ഫോഴ്‌സും തിരച്ചിലാരംഭിച്ചു


കാസറഗോഡ് : കാസറഗോഡ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയിൽ യുവാവ് ചാടി.   ശനിയാഴ്ച ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പാലത്തിലെത്തിയ യുവാവ് പുഴയിൽ എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നു. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സമീപത്ത് നിന്നും സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പോലീസും ഫയർ ഫോഴ്‌സും തിരച്ചിലാരംഭിച്ചു.