വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുചേർക്കാൻ ഇനി മൊബൈൽ ആപ്പ്കാസർകോട‌്, ജനുവരി 31.2019 ● വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കാൻ നെട്ടോട്ടമോടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി വീട്ടിലിരുന്നും ഓൺലൈനായി വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്താകമാനമുള്ള സമ്മതിദായകർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളും വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകും. വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ആപ്പാണ് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഡൈനാമിക് പോർട്ടലിൽ നിന്നും തത്സമയം ഡാറ്റ ഇതുവഴി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. വോട്ടർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയും എന്നതിലുപരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒരിടത്തു നിന്നു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമാണ് വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ഈ ആപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമങ്ങൾ ഡിജിറ്റിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനുവേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് താമസം മാറിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസോ, വോട്ടർ ബൂത്തോ സന്ദർശിക്കാതെ വിലാസം മാറ്റുന്നതിനും  ഇതുവഴി സാധിക്കും. 
പുതിയ വോട്ടർ രജിസ്‌ട്രേഷനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കൽ, മറ്റൊരു നിയോജക മണ്ഡത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയാലുള്ളത്, പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ, വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും പേര് നീക്കം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കൽ, എൻട്രികളുടെ തിരുത്തൽ എന്നിവയും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ട്രാൻസ്‌പൊസിഷൻ ചെയ്യൽ അതായത് ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയിലെ ഒരു എൻട്രി അതേ പട്ടികയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുന്നതിനും ഈ മൊബൈൽ ആപ്പു വഴി സാധിക്കും. കൂടാതെ പോളിങ‌് ബൂത്ത് സംബന്ധിച്ച സംശയനിവാരണം, തെരഞ്ഞടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പുറത്തിറക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതുവഴി ലഭ്യമാണ്. 
കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഡിസ്‌പോസൽ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. സമ്മതിദായകർക്കുള്ള മറ്റു അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

keyword : availablemobileapp-addname-voterlist