ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു


തിരുവനന്തപുരം: നവംബര്‍ 23.2018. ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്താംക്ലാസ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 11 മുതൽ 20 വരെയും  എൽ.പി, യു.പി ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 12 മുതൽ 20 വരെയും നടക്കും. ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ സമിതി (ക്യു.ഐ.പി) യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷ രാവിലെയും രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷവുമായിരിക്കും നടക്കുക. എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 27 വരെയും ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെയും നടക്കും.

പത്താംക്ലാസ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി പൊതുപരീക്ഷ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച തീയതികളിൽ തന്നെ നടക്കും. മാർച്ച് 13 മുതൽ 27 വരെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ മാർച്ച് 6 ന് ആരംഭിച്ച് 27 ന് അവസാനിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ രാവിലെയും പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്കും നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാ പരീക്ഷയും രാവിലെ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ക്യു.ഐ.പി യോഗം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

kerala, news, education, Xmas exam date announced.