സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു


കൊച്ചി: ഓഗസ്റ്റ് 17.2018. കേരളത്തിലും സ്വര്ണവില താഴ്ന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,760 രൂപയിലെത്തി. 2018ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരമാണ് ഇത്. ജനുവരി നാലിനും വില ഈ നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. ഡോളര് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യത കുറയുന്നതും വില കുറയാന് സാഹചര്യമാകുന്നുണ്ട്.

വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം കേരളത്തില് സ്വര്ണവില്പ്പന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് മഴ മാറുകയും ചിങ്ങം പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വില്പ്പന ഉയരുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ. വിവാഹ സീസണ് എത്തുന്നതോടെ ഡിമാന്ഡ് സ്വാഭാവികമായും കൂടുമെന്ന് അവര് പറയുന്നു. ആഗോള വിപണിയില് ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‌സ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 1.59 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,174.70 ഡോളറായി.

Gold price decreased to 21,760, Kochi, Kerala, news, Gold price, Decreased.