മുഖാരികണ്ടം ഹസൈനാർ നിര്യാതനായി


കുമ്പള ജൂലൈ 22, 2018 • മുഖാരികണ്ടം ഹസൈനാർ നിര്യാതനായി മക്കള്‍: മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞി, സലീം, ബീഫാത്തിമ, ആയിശ, ഖദീജ, ത്വാഹിറ, ആതിക, ഖൈറുന്നിസ, അസ്മ.

hassainar-obituary